Returns & Exchange Policy

1. Proses pengaduan kesilapan item yang dihantar mestilah dalam masa 7 hari selepas barang diterima. Stok adalah bergantung pada stok semasa.

2. Item haruslah dikembalikan dengan keadaan baik iaitu ;
-Naskah Surah Pilihan tidak rosak dan koyak.
-Kotak dan Naskah Surah Pilihan dalam keadaan baik dalam plastik packaging asal.

3. Masukkan duit kos penghantaran di dalam parcel atau bank in kepada HQ

4. Barang yang telah dibeli tidak boleh ditukarkan kembali kepada wang tunai.

7. Defect item harus dikembalikan kepada HQ dalam masa 7 hari. Dan kos penghantaran semula ke Hq ditanggung oleh kami. Namun sekiranya ingin menukar produk lain semasa proses penukaran item defect, kos penghantaran ditanggung oleh pembeli.

8. *SALE ITEM, PROMOTION ITEM @ CLEARANCE ITEM tidak boleh ditukar atau refund wang*

9. Sila hubungi customer service kami jika ada sebarang pertanyaan tentang penukaran. Sila Whatsapp nombor yang tertera di footer website ini.